เหตุใดวิทยุสื่อสาร ทำไมยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับเรามานับแต่อดีตนั้นก็คือ “วิทยุสื่อสาร” มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับ และส่งคำพูดของผู้ใช้ไปยังปลายทางได้

วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)

Trunked Radio System เป็นระบบวิทยุดิจิตอลสองทางที่ใช้แชนเนลควบคุมแบบดิจิทัล เพื่อกำหนดแชนเนลความถี่ให้กับกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ในระบบวิทยุมือถือแบบ half-duplex land กลุ่มผู้ใช้ที่มีวิทยุสื่อสารสองทางจะสามารถใช้ร่วมกันเพียงช่องเดียว

รีพีทเตอร์ วิทยุสื่อสาร คือ

รีพีทเตอร์ (Radio repeater) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณวิทยุ โดยจะนำสัญญาณที่ได้รับมาทำให้เสถียรและถ่ายถอดต่อไป ดังนั้นการใช้วิทยุสื่อสารจึงสามารถส่งสัญญาณระยะทางไกลได้ หากตัวรีพีทเตอร์อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม

รหัส CTCSS และ DCS ต่างกันอย่างไร

CTCSS เป็นแผงควบคุมที่จะเพิ่มเสียงในการส่งของคุณลงในคลื่นความถี่หนึ่ง ซึ่งในวิทยุปลายทางจะต้องมีรหัส CTCSS ที่ตรงกันเท่านั้น จึงจะสามารถรับฟังเสียงจากต้นทางได้ แต่เสียงยังคงได้ยินหากเครื่องปิดระบบ CTCSS และ DCS ข้อดีของระบบ CTCSS

ผลของคลื่นวิทยุที่มีต่อร่างกาย เป็นเรื่องจริงหรือไม่

สังคมของเราทุกวันนี้อยู่ท่ามกลางคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารมากมาย โดยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ที่มักจะมีการรีบส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบเดียวกัน หลายคนมีความกังวลว่าคลื่นความถี่วิทยุนั้น