วิทยุสื่อสารสีแดงกับสีดำเป็นอย่างไร

วิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง มีคลื่นความถี่อยู่ที่ CB-245 MHz  เป็นวิทยุสื่อสารสำหรับคนธรรมดาทั่วไปสามารถซื้อได้อย่างง่ายๆ และขออนุญาตใช้งานได้เลย แต่จะไม่มีการคุ้มครองจากการโดนรบกวนของคลื่นความถี่ใดๆ ก็ตาม อธิบายง่ายๆ

คลื่นแบบไหนดี VHF หรือ UHF

หากเรานำ VHF หรือ UHF มาเทียบกับ AM FM โดยแบ่งตามวิธีแปลงสัญญาณจะออกมาเป็นดังนี้ AM ใช้ความสูง-ต่ำจากคลื่น แปลงให้เป็นเสียง FM  ใช้ความถี่ของคลื่นแปลงเป็นเสียง Vertical High Freeqency หรือ VHF คือ การแผ่คลื่นบริเวณ