communication-

วิทยุสื่อสารสีแดงกับสีดำเป็นอย่างไร

red-phone

วิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง มีคลื่นความถี่อยู่ที่ CB-245 MHz  เป็นวิทยุสื่อสารสำหรับคนธรรมดาทั่วไปสามารถซื้อได้อย่างง่ายๆ และขออนุญาตใช้งานได้เลย แต่จะไม่มีการคุ้มครองจากการโดนรบกวนของคลื่นความถี่ใดๆ ก็ตาม อธิบายง่ายๆ  คือ ใครจะไปซื้อก็ไปซื้อมาใช้ได้เลย และทำการขออนุญาตง่ายๆ เท่านั้น ต่อมาบนความถี่จะใช้งานอย่างไรก็ได้  เช่น การสื่อสาร ธุรกิจการค้า ธุระส่วนตัว หรือ เอามาจีบสาวก็ตาม ซึ่งถ้าความถี่ที่คุณใช้งานอยู่แต่โดนผู้อื่นรบกวน คุณก็ต้องไปหาช่องว่างใช้เองถ้าอยากขึ้นเสาบ้าน หรือขึ้นเสารถต้องขออนุญาตเท่านั้น

product-black

วิทยุสื่อสารเครื่องสีดำ มีคลื่นความถี่อยู่ที่  144-146 MHZ  วิทยุสื่อสารเครื่องดำค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิด คือ ก่อนคุณจะหามาใช้งานได้นั้น คุณต้องทำการสอบ ให้ได้ใบประกาศนักวิทยุมือสมัครเล่น ก่อนเสียก่อน แล้วจึงนำใบประกาศไปยื่นขอนามเรียกขานเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนเรียกแทนตัวท่าน เมื่อท่านใช้ความถี่นั้นๆ ต่อมาจะเป็นใบอนุญาตที่ให้มีและให้ใช้เครื่องวิทยุสื่อสารได้ รวมทั้งการใช้งานจะได้รับการคุ้มครองจากการรบกวน แต่มีข้อห้ามคือไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ การใช้งานสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร-ความรู้-ประสบการณ์  หรือใช้เพื่อการทดลองตามแต่ตามที่ กทช. อนุญาต แต่ก็ยังมีกฎระเบียบอีกหลายข้อด้วยกัน

ถ้าอยากขึ้นเสาบ้าน หรือขึ้นเสารถต้องขออนุญาตเช่นเดียวกัน

หากพูดถึงการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลแจ้งข่าวให้แก่ผู้อื่น เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ค้นหากันมาอย่างช้านาน ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ถูกพัฒนาไปไกลมาก แต่ก็ยังมีอยู่อีกหลายอย่างที่ไม่ว่ากาวเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุค ของสิ่งนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมและมีการใช้งานอยู่เช่นเดิม เช่น วิทยุสื่อสารนั่นเอง ในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาไปบ้าง เช่นในเรื่องของระบบที่ปรับปรุงให้เกิดความเถียรมากขึ้น รวมทั้งให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อการใช้งานที่คล่องตัว

นอกจากนี้ ยังมีวิทยุสื่อสารประจำที่ด้วย ซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆ เป็นกล่องเล็กๆอยู่ในรถ Taxi  รถหน่วยอาสา กู้ภัย เป็นต้น

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า VR กันมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร VR  คือกลุ่มนักวิทยุอาสาสมัคร ผู้ซึ่งคอยใช้วิทยุในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การจราจร การดับเพลิง เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว  VR จึงต้องมีใช้ทั้ง 2 แบบ คือเครื่องดำและเครื่องแดง ส่วนความถี่ก็มีหลากหลายช่อง เช่น ช่องของมูลนิธิ กลุ่มนี้จึงมีความรู้ด้านสื่อสารมากๆ ด้วยนั่นเอง

About the author: admin