Digital-Radio

วิทยุสื่อสารดิจิตอล เทคโนโลยีแห่งการสื่อสาร

สำหรับวิทยุสื่อสารนั้นเรามักจะนึกถึงพวกตำรวจ ทหารหรือเจ้าหน้าที่ราชการที่อยู่พื้นที่ทุรกันดาร และอาชีพที่เกี่ยวกับกองถ่ายละครที่ไม่สะดวกในการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสารนั้นเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับทุกอาชีพที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่สามารถเรียกสายได้ที่ละเยอะๆ เนื่องจากวิทยุสื่อสารนั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวทำงานของคลื่นแม่เล็กไฟฟ้าที่จะประกอบเป็นภาครับ และส่งนั่นเอง เทคโนโลยีชนิดนี้ถูกคิดค้นได้จากนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าอย่าง เจมส์แมกซ์เวลล์ และไฮริชเฮิรตซ์ เมื่อปี ค.ศ.1864

ส่วนประกอบของวิทยุสื่อสารนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ตัวเครื่อง แหล่งพลังงาน และสายอากาศ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ตัวเครื่อง คือตัววิทยุสื่อสารที่ด้านในของตัวเครื่องนั้นจะมีพวกแผงวงจรที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและเข้ากับตัวเครื่องในแต่ละรุ่น
  • แหล่งพลังงาน คือเป็นตัวกลางในการกระจายไฟฟ้า และจะเป็นการป้อนในส่วนของพลังงานเพื่อให้วิทยุสื่อสารนั้นทำงานได้ ในส่วนของแหล่งพลังงานนั้นจะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบแบตเตอรี่กับแบบไฟฟ้ากระแสตรง
  • สายอากาศ ทำหน้าที่ในส่วนของการรับส่งข้อมูล เข้ามาสู่ตัวเครื่องในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้สายอากาศยังทำหน้าที่เพิ่มเติมคือเป็นตัวแพร่คลื่นแม่เหล็กไปยังเครื่องรับข้อมูลที่อยู่ปลายทางอีกด้วย

Digital-Radio-

ประสิทธิภาพความคลื่นความถี่ของวิทยุสื่อสาร

ประโยชน์ส่วนหนึ่งในการใช้วิทยุสื่อสารนั้น วิทยุสื่อสารสายนึงสามารถเชื่อมต่อกันได้ถึง 3 เครื่องได้ ซึ่งสามารถทำให้ไม่ขาดการติดต่อระหว่างการทำงานแน่นอน อีกทั้งยังประหยัดเวลาเรื่องของการรับส่งข้อมูลอีกด้วย

คุณภาพของเสียงวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล

วิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลนั้นจะถูกพัฒนามาจากวิทยุธรรมดา ซึ่งสัญญาณและเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกันวิทยุสื่อสารดิจิตอลในปัจจุบัน วิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลนั้นสามารถกรองเสียงที่รบกวนของการสื่อสารให้ด้วย เพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนนั้นแทรกออกมาขณะที่ใช้งานอยู่ ในส่วนของสัญญาณก็จะชัดเจนไม่มีเสียงตกหล่นเหมือนแต่ก่อน

คลื่นวิทยุคืออะไร

คลื่นวิทยุนั้นกล่าวง่ายๆ ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความไวเท่ากับความเร็วแสง คลื่นวิทยุเกิดขึ้นได้จากการขับเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าแล้วถูกแผ่กระจายเป็นวงกว้างไปในอากาศ ลักษณะเป็นลูกคลื่นคล้ายกับคลื่นใต้น้ำ

วิธีการใช้งานและรักษาทำอย่างไร

วิทยุไฟฟ้านั้นเวลาที่เราจะใช้งานควรอยู่ให้ห้างกับสายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ หรือจุดที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ก่อนที่จะใช้งานควรตรวจเช็คสายอากาศเสียก่อนว่าต่อเข้ากับขั้วสัญญาณแล้วหรือยัง เวลาที่พูดส่งสารนั้นห้ามกดปุ่มเพิ่มหรือลด และการสื่อสารแต่ละครั้งนั้นควรพูดไม่เกิน 30 วินาที

About the author: admin