Radio-system

ความรู้ด้านระบบวิทยุสื่อสาร

วิทยุสองทางเมื่อปรับใช้อย่างถูกต้องสามารถนำไปใช้ในธุรกิจ มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานรัฐบาล ด้วยการใช้โซลูชันนี้เพียงอย่างเดียว หรือ ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์เสริม มันมีประสิทธิภาพมากพอจะสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่ดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นการจะเข้าใจและนำมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จะต้องควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารเสียก่อน โดยเราสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆ 8 อย่างเดียวกัน ได้แก่

1.คลื่นวิทยุ

การสื่อสารทางวิทยุนั้น จะใช้งานการรับส่งผ่านคลื่นวิทยุ เช่นเดียวกับคลื่นทะเล คลื่นวิทยุจะไหลขึ้นและลงตลอดเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในจุดที่สูงที่สุด แต่ต่างจากคลื่นทะเลที่มองไม่เห็นด้วยตามนุษย์

2.ความยาวคลื่น

คลื่นวิทยุวัดจากระยะห่างระหว่างยอดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ช่องว่างระหว่างนั้นเรียกว่าความยาวคลื่น ความยาวคลื่นสั้น ช่องว่างที่สั้นหมายความว่าเป็นคลื่นความถี่ต่ำ ส่วนช่องว่างที่ขยายกว้างออกไปจะเรียกว่าคลื่นความถี่สูง

3.รอบคลื่น

คลื่นวิทยุเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า “รอบ” รูปแบบหรือรอบต่อไปที่จะทำซ้ำตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีก

4.ความถี่

จำนวนรอบที่เกิดขึ้นทุกวินาทีถูกกำหนดให้เป็นความถี่ โดยในทางเทคนิคแล้วเราเรียก “รอบต่อวินาที” ว่า“ เฮิร์ตซ์” หรือ Hz โดยย่อ นั่นหมายความว่ามี 12 รอบที่เกิดขึ้นทุกๆ วินาที โดยทั่วไปแล้วนั้น รอบวิทยุจะทำซ้ำหลายพันครั้งในแต่ละวินาที เราใช้กิโลเฮิร์ตซ์ (KHz) เพื่อเป็นตัวแทน 1,000 รอบต่อวินาที และเมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อเป็นตัวแทน 1 ล้านรอบต่อวินาที นอกจากนี้คือ กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) คือ 1 พันล้านรอบต่อวินาที

5.คลื่นความถี่

สเปกตรัมใช้เพื่อกำหนดช่วงความถี่ใดๆ ที่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางวิทยุ ช่วงความถี่เสียงมักอยู่ระหว่าง 20 ถึง 18,00 รอบต่อวินาที

6.กลุ่มคลื่นความถี่

เพื่อให้เข้าใจความถี่ได้ง่ายขึ้นวิศวกรได้จัดกลุ่มความถี่เหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมีช่วงที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของย่านความถี่สูง High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF), Ultra-High Frequency (UHF), Superhigh Frequency (SF), Extremely High Frequency (EHF) และ คลื่นอินฟาเรด

7.คุณสมบัติในการทะลุผ่านอุปสรรค

ความถี่ UHF ที่มีความยาวคลื่นสั้นลงโดยทั่วไปในช่วง 200 ถึง 2,000 MHz จะให้การสื่อสารที่ดีกว่าในอาคารที่ปิดทึบ เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงวัตถุได้ดีมาก ในขณะที่ตรงกันข้ามกับ VHF ที่มีการทะลุวัตถุได้ต่ำกว่าด้วยคลื่น 200Mhz แต่สำหรับ High VHF นั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นมาหน่อย

8.ช่องสัญญาณสื่อสาร

เป็นช่องสัญญาณที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง โดยจะความถี่ที่ครอบครองไว้ใช้ในการรับส่งสัญญาณ ในการสื่อสารผ่านวิทยุเราจะถ่ายถอดสัญญาณผ่านความถี่ต่างกัน แต่ยังคงอยู่ในช่องสัญญาณเดียวกัน ยิ่งมีความถี่มากขึ้นภายในหนึ่งช่องสัญญาณ ก็หมายความว่าจะมีแบนด์วิดท์ที่ใหญ่ขึ้น และสามารถส่งข้อมูลได้เยอะในคราวเดียว

About the author: admin