CTCSS-and-DCS-codes

รหัส CTCSS และ DCS ต่างกันอย่างไร

CTCSS เป็นแผงควบคุมที่จะเพิ่มเสียงในการส่งของคุณลงในคลื่นความถี่หนึ่ง ซึ่งในวิทยุปลายทางจะต้องมีรหัส CTCSS ที่ตรงกันเท่านั้น จึงจะสามารถรับฟังเสียงจากต้นทางได้ แต่เสียงยังคงได้ยินหากเครื่องปิดระบบ CTCSS และ DCS ข้อดีของระบบ CTCSS คือมีความถี่ที่หลากหลาย สามารถกรองผู้ที่ไม่ต้องการออกจากคลื่นได้ ตราบใดที่พวกเขาเปิด CTCSS และมีไม่ตรงกัน หรืออีกฝ่ายไม่มี CTCSS อุปกรณ์จะเลือกเมินสัญญาณ์ที่ส่งมาจากคลื่นเหล่านี้

เมื่อเราใช้งาน CTCSS เสียงถูกกรองออกประมาณ 300Hz เพื่อให้เหลือเพียงคลื่นเสียงเท่าที่อยู่ประมาณ 0 และ 300Hz เท่านั้นที่ผ่านเข้ามาได้ โดยคลื่นที่เหลือจะเรียกกว่า “Sub audible” เพราะมันเป็นช่วงคลื่นที่เราไม่ค่อยจะได้ยิน แต่ยังพอได้ยินได้หากเปิดเสียงลำโพงสูงสุดโดยไม่มีตัวกรอง CTCSS

Digitally Coded Squelch (DCS)

มีหลักการทำงานที่คล้ายกัน แต่ทำงานในรูปแบบดิจิตอลด้วยการส่งชุดตัวเลขเข้ารหัสในขณะที่เราพูด โดยเป็นถูกส่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่เราไม่อาจได้ยิน หากผู้อื่นที่ส่งสัญญาณได้มี DCS ที่ไม่ตรงกัน เครื่องรับสัญญาณก็จะปิดกั้นเอาไว้ แต่ถ้ามีรหัส DCS ที่ตรงกันวิทยุก็จะเปิดช่องสัญญาณเพื่อเล่นเสียงที่ได้รับ ถือเป็นระบบใหม่ที่มีความนิยมใช้กันในปัจจุบัน

เมื่อไหร่ที่ควรเลือกใช้ CTCSS หรือ DCS

ทั้งสองระบบนี้เรียกว่า “Sub-channel” เพราะมันไม่มีช่องที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มี CTCSS หรือ DCS ที่ต่างกันยังคงส่งสัญญาณไปมาในช่องทางเดียวกัน และการส่งสัญญาณของพวกเขารบกวนซึ่งกันและกัน มันไม่ใช่ระบบที่ให้ความปลอดภัยในการป้องกันการแอบฟัง แต่มันป้องกันไม่ให้เราได้ยินเสียงจากคนอื่นที่เราไม่ต้องการ ถึงแม้คนอื่นจะไม่มี CTCSS หรือ DCS พวกเขายังคงได้ยินเราได้ รวมถึงผู้ที่เปิดใช้ก็ยังคงได้ยิน แต่ไม่อาจพูดคุยกับเราได้หากทั่งคู่ไม่มีรหัสที่เหมือนกัน

ในสถานการณ์ปกติแล้ว ถ้าเราต้องการที่จะพูดคุยกับคนอื่นในช่องได้ปกติ จึงไม่ควรที่จะเปิดหรือตั้งค่า CTCSS หรือ DCS แต่ถ้ารีพีทเตอร์ร้องขอ เราก็จะต้องตั้งรหัสให้ตรงกับที่เขาต้องการ แต่จำเอาไว้ว่าทั้งสองระบบนี้นั้น ไม่ได้ช่วยเพิ่มความส่วนตัว หรือป้องกันการแอบฟัง เพียงแต่ป้องกันไม่ให้คุณได้ยินคนอื่นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณพบว่าสัญญาณวิทยุของคุณระบุว่ามีสัญญาณ แต่คุณไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับปลายทางได้ สิ่งที่ควรทำคือการตรวจสอบการรับ CTCSS และ DCS ก่อนว่าตั้งค่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการตั้งค่าทั่วไปสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่ การตั้งค่าผ่านตัวอุปกรณ์ และ การตั้งค่าผ่านโปรแกรม

About the author: admin