Radio-waves-body

ผลของคลื่นวิทยุที่มีต่อร่างกาย เป็นเรื่องจริงหรือไม่

สังคมของเราทุกวันนี้อยู่ท่ามกลางคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารมากมาย โดยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ที่มักจะมีการรีบส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบเดียวกัน หลายคนมีความกังวลว่าคลื่นความถี่วิทยุนั้น อาจมีอันตรายต่อสุภาพของมนุษย์เราได้ บางคนเชื่อว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่มีภาวะไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Hypersensitive) ทำให้เกิดอาการเวียนหัว หรือ มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย

เมื่อกำลังใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ อยู่ใกล้อุปกรณ์ที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคลื่นวิทยุที่มีความเข้มข้นทำให้เกิดคลื่นความร้อน และความร้อนคือสิ่งที่ทำอันตรายต่อร่างกาย ไม่ใช่ในรูปแบบอย่างที่ทุกนคิดว่ามันส่งผลต่อสมอง คุณจะแปลกใจถ้ารู้ว่าทุกวันนี้นั้น ตัวเรามีคลื่นเหล่านี้ทะลุผ่านตัวเราไปมาอยู่ทุกวัน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

มนุษย์เราได้รับคลื่นเหล่านี้ได้อย่างไร

คลื่นวิทยุอาจมาได้จากหลายแหล่งกำเนิด เช่น อาจมาจากตามธรรมชาติ หรือ เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยเราสามารถแบ่งได้ออกตามประเภทต่างๆ ดังนี้

แหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ

1.มาจากนอกอวกาศ และ ดวงอาทิตย์

2.มาจากท้องฟ้า เช่น ฟ้าผ่า

3.จากผืนดินโลก รังสีส่วนใหญ่มักจะเป็นอินฟราเรด

แหล่งกำเนิดจากมนุษย์

1.การกระจายสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

2.ส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือและเสาสัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียมและวิทยุสองทาง

3.WiFi และ Bluetooth

4.ทำอาหาร (ในเตาไมโครเวฟ)

5.การทำลายเนื้อเยื่อโดยความร้อน (กระบวนการรักษา)

6.“การเชื่อม” โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)

7.สแกนเนอร์คลื่นมิลลิเมตร (เป็นเครื่องสแกนร่างกายเต็มรูปแบบที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย)

ส่วนใหญ่แล้วคนที่มักจะได้รับคลื่นเหล่านี้มากที่สุดก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ช่างเชื่อม PVC หรือ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเสาอากาศส่งสัญญาณขนาดใหญ่ รวมถึงคนที่ดูแลอุปกรณ์เรดาร์ ส่วนคลื่นวิทยุที่มีความเข้มข้นต่ำ เป็นสิ่งอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา มันมาจากทีวีที่เราดู มาจากมือถือที่ใช้ไวไฟ หรือ บลูทูธ มาจากเสาสัญญาณ

อันตรายของคลื่นที่มีต่อร่างกายมนุษย์

ในการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นั้น ได้ทำลองกับสัตว์ดูแล้วว่าอันตรายที่แท้จริงคือคลื่นความร้อน หรือ ที่เรียกว่า “Thermal Effect” ปริมาณรังสี RF ที่สูงจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มสูงขึ้น และอาจสูงจนถึงจุดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต การรวมคลื่นวิทยุให้มีความเข้มข้นไปในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย สามารถนำไปสู่การไหม้และการสลายตัวของเนื้อเยื่อ เมื่อคลื่นวิทยุกระทบเข้ากับดวงตาอาจทำให้เกิดต้อกระจกได้ สำหรับคนก็ได้รับผลกระทบในรูปบบเดียวกัน โดยยังไม่มีการยืนยันว่าหากได้รับคลื่นความถี่วิทยุในระดับต่ำ แม้จะเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

About the author: admin