radio-waves

คลื่นวิทยุ คืออะไร

คลื่นวิทยุเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และวิทยุ อุปกรณ์เหล่านี้รับคลื่นวิทยุและแปลงเป็นการสั่นสะเทือนทางกล เพื่อสร้างคลื่นเสียงส่งไปยังลำโพงจนเกิดเป็นเสียงที่เราได้ยิน คลื่นความถี่วิทยุเป็นส่วนเล็กๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EM) โดยทั่วไปสเปกตรัม EM นั้นแบ่งออกเป็น 7 ส่วน เพื่อลดความยาวคลื่นและเพิ่มพลังงานและความถี่ โดยคลื่นต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มคลื่นวิทยุ ได้แก่ ไมโครเวฟ, อินฟราเรด (IR), แสงที่มองเห็น, รังสีอัลตราไวโอเลต (UV), รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

ถ้าจะว่ากันในหลักความเป็นจริงแล้วนั้น คลื่นวิทยุมีความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในสเปกตรัม EM ตามที่นาซ่าระบุไว้ โดยมีความยาวประมาณ 0.04 นิ้ว (1 มิลลิเมตร) จนถึงยาวกว่า 62 ไมล์ (100 กิโลเมตร) โดยพวกมันยังมีความถี่ต่ำสุดจากประมาณ 3,000 รอบต่อวินาทีหรือ 3 กิโลเฮิร์ตซ์ ถึงประมาณ 300 พันล้านเฮิร์ตซ์หรือ 300 กิกะเฮิร์ตซ์ ในการนำมาใช้ในสังคมมนุษย์นั้น คลื่นความถี่วิทยุถือเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และมักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัดเช่นเดียวกัน การทำเกษตจะต้องจัดระเบียบที่ดินของตนเองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

คลื่นวิทยุแต่ละกลุ่ม

โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งคลื่นความถี่วิทยุออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1.ELF มีความถี่ตั้งแต่ 3kHz ถึง 100km

2.VLF ตั้งแต่ 3 – 30 kHz ถึง 10 – 100 km

3.LF 30 – 300kHz ถึง 1m – 10km

4.MF 300kHz – 3 Mhz ถึง 100m – 1km

5.HF 3 – 30MHz ถึง 10 – 100m

6.VHF 30 – 300Mhz ถึง 1 – 10m

7.UHF 300Mhz – 3GHz ถึง 10cm – 1m

8.SHF 3 – 30Ghz ถึง 1 – 1cm

9.EHF 30 – 300Ghz ถึง 1mm

คลื่นวิทยุความถี่สูง

SHF และ EHF เป็นความถี่สูงสุดในคลื่นวิทยุ และบางครั้งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นไมโครเวฟ โมเลกุลในอากาศมีแนวโน้มที่จะดูดซับความถี่เหล่านี้ได้ ซึ่งจำกัดช่วงและการใช้งานของมัน อย่างไรก็ตามความยาวคลื่นสั้นๆ สามารถส่งสัญญาณแบบลำแสงผ่านจานพาราโบลิค (จานดาวเทียม) ทำให้สร้างการสื่อสารแบนด์วิดท์สูงสามารถเป็นไปได้ในช่วงสั้นๆ โดยรวมแล้วคลื่นแบบ SHF ได้รับผลกระทบจากอากาศน้อยกว่า EHF ที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันในระยะสั้นเช่น Wi-Fi และ Bluetooth สามารถทำงานได้ในระยะสายตาเท่านั้น เนื่องจากคลื่นมีแนวโน้มที่จะสะท้อนจากวัตถุอื่น เช่น รถยนต์ เรือ และเครื่องบิน ด้วยคุณสมบัติการสะท้อนนี้เอง จึงทำให้มันถูกนำทำเป็นเรดาร์นั่นเอง

คลื่นวิทยุความถี่ต่ำ

คลื่นวิทยุ ELF ถือเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่สุด มีระยะคลื่นที่ยาว มีคุณสมบัติในการทะลุผ่านน้ำ และชั้นหินเพื่อการสื่อสารกับเรือดำน้ำ หรือภายในเหมืองและถ้ำ ELF ที่เกิดตามแหล่งธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดมาจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า คลื่นที่เกิดจากสายฟ้าฟาดสามารถสะท้อนไปมาระหว่างโลก และไอโอสเฟียร์ (ชั้นบรรยากาศที่มีความเข้มข้นสูงของไอออนและอิเล็กตรอนอิสระ) การรบกวนของฟ้าผ่าสามารถบิดเบือนสัญญาณวิทยุสื่อสารที่ส่งผ่านไปมาระหว่างดาวเทียมได้

About the author: admin