code-pic

รหัสวิทยุสื่อสารมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้มีความสนใจรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพซึ่งต้องใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารในการประสานงานต่างๆ อย่างเช่น ตำรวจ แม้แต่นักวิทยุสมัครเล่นเองก็ตาม ทุกท่านคงจะมีความรู้อย่างดีในเรื่องของ รหัสวิทยุ ซึ่งรหัสพวกนี้ก็ใช้กันประจำอยู่แล้ว แต่สำหรับรหัสบางตัวอันไม่ค่อยได้ใช้กัน ก็อาจจะเกิดความหลงลืมกันไปบ้าง จนต้องใช้ภาษาปกติพูดแทนก็มี เพราะฉะนั้นเรามาดูและทบทวนความจำ รวมทั้งผู้ที่สนใจมาดูกันดีกว่าว่ารหัสบางตัวหมายความว่าอย่างไรบ้าง

CODE             ความหมาย

ว.0                    คำสั่ง

ว.00                 คอยก่อน

ว.1                   อยู่ไหน

ว.2                   ได้ยินไหม

ว.3                   ทวนข้อความอีกครั้ง

ว.4                    ปฏิบัติหน้าที่

ว.5                    ราชการลับ

ว.6                    พูดติดต่อโดยตรง

ว.7                    ขอความช่วยเหลือ

ว.8                    ข่าวสาร / ข้อความ

ว.9                    มีเหตุฉุกเฉิน

ว.10                  อยู่ประจำที่

ว.11                  หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้

ว.12                  หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้

ว.13                  ติดต่อทางโทรศัพท์

ว.14                  เลิกปฏิบัติหน้าที่

ว.15                  ให้ไปพบ หรือ  ให้มาพบ

ว.16                   ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว.16-1                รับได้แต่มีเสียงรบกวนมาก

ว.16-2                รับได้เสียงไม่ชัดเจน

ว.16-3                 พอรับฟังได้

ว.16-4                 รับฟังชัดเจนดี

ว.16-5                 รับฟังชัดเจนดีมาก

ว.17                     มีอันตรายห้ามผ่าน

ว.18                     รถเสีย

ว.19                     อยู่ในภาวะคับขัน หรือ ถูกโจมตี

ว.20                     ตรวจค้น หรือ  จับกุม

ว.21                     ออกจากสถานที่

ว.22                    ถึงสถานที่

ว.23                    ผ่านสถานที่

ว.24                    แจ้งเวลา

ว.25                     จุดหมาย

ว.26                    ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด

ว.27                    ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว.28                    ประชุม

ว.29                    มีธุระ หรือ มีราชการ

ว.30                    ต้องการทราบจำนวน

ว.31                     ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.32                     ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.33                     ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.34                     ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.35                     เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ว.36                     เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว.37                     เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว.38                     เตรียมพร้อม 1 ใน 3

ว.39                     จราจรติดขัด

ว.40                      อุบัติเหตุรถชน

ว.41                       สัญญาณไฟจราจรเสีย

ว.42                       ขบวนยานพาหนะ

ว.43                       ตั้งจุดตรวจ

ว.44                       โทรสาร

คำว่าว่าเปลี่ยน คือให้พูดตอนจบข้อความเพื่อให้อีกฝ่ายทราบ

01                          ที่ทำงาน

02                          บ้านพัก

ว.50                       กินข้าว

ว.60                       เพื่อน หรือ ญาติ

ว.61                       ขอบคุณ

ว.62                       ของฝาก

ว.63                       บ้านพัก

 

CODE                           ความหมาย

เหตุ 100                       ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เหตุ 600                       นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท

เหตุ 111                      ลักทรัพย์

เหตุ 601                     นักเรียนรวมกลุ่ม เชื่อว่าจะก่อเหตุ

เหตุ 121                      วิ่งราวทรัพย์

เหตุ 602                     นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว

เหตุ 131                     ชิงทรัพย์

เหตุ 603                     นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกัน

เหตุ 141                    ปล้นทรัพย์

เหตุ 604                    นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันถึงตาย

เหตุ 200                    ประทุษร้ายต่อร่างกาย

เหตุ 605                    นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันมีวัตถุระเบิด

เหตุ 211                    ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 221                    ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 231                     ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุ 241                    ฆ่าคนตาย

เหตุ 300                    การพนันเปิดเป็นบ่อน

เหตุ 501                     พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด

เหตุ 511                      ได้เกิดระเบิดขึ้น

เหตุ 512                       ตรวจสอบแล้วว่าไม่ระเบิด