รหัสวิทยุสื่อสารมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้มีความสนใจรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพซึ่งต้องใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารในการประสานงานต่างๆ อย่างเช่น ตำรวจ แม้แต่นักวิทยุสมัครเล่นเองก็ตาม ทุกท่านคงจะมีความรู้อย่างดีในเรื่องของ รหัสวิทยุ ซึ่งรหัสพวกนี้ก็ใช้กันประจำอยู่แล้ว แต่สำหรับรหัสบางตัวอันไม่ค่อยได้ใช้กัน ก็อาจจะเกิดความหลงลืมกันไปบ้าง จนต้องใช้ภาษาปกติพูดแทนก็มี เพราะฉะนั้นเรามาดูและทบทวนความจำ รวมทั้งผู้ที่สนใจมาดูกันดีกว่าว่ารหัสบางตัวหมายความว่าอย่างไรบ้าง

CODE ความหมาย

ว.0 = คำสั่ง

ว.00 = คอยก่อน

ว.1 = อยู่ไหน

ว.2 = ได้ยินไหม

ว.3 = ทวนข้อความอีกครั้ง

ว.4 = ปฏิบัติหน้าที่

ว.5 = ราชการลับ

ว.6 = พูดติดต่อโดยตรง

ว.7 = ขอความช่วยเหลือ

ว.8 = ข่าวสาร / ข้อความ

ว.9 = มีเหตุฉุกเฉิน

ว.10 = อยู่ประจำที่

ว.11 = หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้

ว.12 = หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้

ว.13 = ติดต่อทางโทรศัพท์

ว.14 = เลิกปฏิบัติหน้าที่

ว.15 = ให้ไปพบ หรือ  ให้มาพบ

ว.16 = ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว.16-1 = รับได้แต่มีเสียงรบกวนมาก

ว.16-2 = รับได้เสียงไม่ชัดเจน

ว.16-3 = พอรับฟังได้

ว.16-4 = รับฟังชัดเจนดี

ว.16-5 = รับฟังชัดเจนดีมาก

ว.17 = มีอันตรายห้ามผ่าน

ว.18 = รถเสีย

ว.19 = อยู่ในภาวะคับขัน หรือ ถูกโจมตี

ว.20 = ตรวจค้น หรือ  จับกุม

ว.21 = ออกจากสถานที่

ว.22 = ถึงสถานที่

ว.23 = ผ่านสถานที่

ว.24 = แจ้งเวลา

ว.25 = จุดหมาย

ว.26 = ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด

ว.27 = ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว.28 = ประชุม

ว.29 = มีธุระ หรือ มีราชการ

ว.30 = ต้องการทราบจำนวน

ว.31 = ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.32 = ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.33 = ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.34 = ความถี่แล้วแต่กำหนด

ว.35 = เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ว.36 = เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว.37 = เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว.38 = เตรียมพร้อม 1 ใน 3

ว.39 = จราจรติดขัด

ว.40 = อุบัติเหตุรถชน

ว.41 = สัญญาณไฟจราจรเสีย

ว.42 = ขบวนยานพาหนะ

ว.43 = ตั้งจุดตรวจ

ว.44 = โทรสาร

คำว่าว่าเปลี่ยน คือให้พูดตอนจบข้อความเพื่อให้อีกฝ่ายทราบ

01 = ที่ทำงาน

02 = บ้านพัก

ว.50 = กินข้าว

ว.60 = เพื่อน หรือ ญาติ

ว.61 = ขอบคุณ

ว.62 = ของฝาก

ว.63 = บ้านพัก

 

CODE ความหมาย

เหตุ 100 = ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เหตุ 600 = นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท

เหตุ 111 = ลักทรัพย์

เหตุ 601 = นักเรียนรวมกลุ่ม เชื่อว่าจะก่อเหตุ

เหตุ 121 = วิ่งราวทรัพย์

เหตุ 602 = นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว

เหตุ 131 = ชิงทรัพย์

เหตุ 603 = นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกัน

เหตุ 141 = ปล้นทรัพย์

เหตุ 604 = นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันถึงตาย

เหตุ 200 = ประทุษร้ายต่อร่างกาย

เหตุ 605 = นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันมีวัตถุระเบิด

เหตุ 211 = ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 221 = ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 231 = ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุ 241 = ฆ่าคนตาย

เหตุ 300 = การพนันเปิดเป็นบ่อน

เหตุ 501 = พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด

เหตุ 511 = ได้เกิดระเบิดขึ้น

เหตุ 512 = ตรวจสอบแล้วว่าไม่ระเบิด