Amateur-radio-photo

วิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยุคล้ายคลึงกัน จากความสนใจที่ขยายวงกว้างขึ้นจนก่อเกิดเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น จนสมาชิกตัดสินใจที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกต้องตามกิจจะลักษณะจึงได้มีการก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่น ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2507 รวมทั้งความพยายามที่จะขออนุญาตในการดำเนินสมาคมให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แต่ตอนนั้นสมาคมวิทยุสมัครเล่น แห่งประเทศไทย ยังไม่ได้รับความไว้วางใจเท่าที่ควร เพราะทางการกลัวว่าจะมีการผิดเพี้ยนไปจากจุดประสงค์หรือเปล่า จะทำการควบคุมสมาชิก ควบคุมกิจการได้ดีแค่ไหน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความเอาจริงเอาจัง จึงทำให้วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2530 วิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้รับการยอมรับ ถือเป็นวันจุดเริ่มต้นตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ

Amateur-radio-image

สำหรับในการเปิดสอบครั้งแรกที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นนักวิทยุมือสมัครเล่นนั้น มีผู้คนสนใจเข้ามาสมัครสอบทั้งสิ้น 312 คนถือว่าเป็นจำนวนที่น่าตกใจ หลังจากนั้นการใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารก็เริ่มแน่นขนัดขึ้น เพราะมีคนเข้ามาสนใจเป็นสมาชิกเยอะขึ้น จึงทำให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเปิดช่องทางในการสื่อสารเพิ่มให้อีกradio-lady-pic

 

จุดประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเพราะ ต้องการให้เป็นสื่อช่องทางในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง โดยไม่มีเรื่องของการเมือง การทำธุรกิจหาเงิน เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นการหามิตรภาพใหม่ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ซึ่งกำลังมีความลำบากและต้องการความช่วยเหลือ

ปัจจุบันมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรมากกว่า 160,000 คน และผู้ที่ได้รับการขนานนามกว่า 9,200 คน จำนวนช่องความถี่ได้เปิดให้ใช้มีเพิ่มมากขึ้นจนถึง 81 ช่อง

Amateur-radio-new

นักวิทยุสมัครเล่นผู้สอบผ่านทุกคนจะต้องมีเลขประจำตัวแทนการเรียกชื่อแบบปกติ เลขประจำตัวนั้นสามารถบอกทั้งภูมิภาคว่าเราอยู่ภูมิภาคไหน และตามด้วยเลขประจำตัว สมาคมวิทยุสมัครเล่นได้สร้างความดีคอยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอๆ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ ในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่ง ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งความช่วยเหลือเหล่านี้ในบางครั้งก็เป็นการประสานงานกับทางรัฐบาล ทำให้ทางรัฐบาลทราบเรื่องได้อย่างรวดเร็ว สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จนทำให้รัฐบาลชื่นชมและเห็นความสำคัญของนักวิทยุสมัครเล่นทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้ประเทศไทยดีขึ้น จากความดีทั้งหลายนี้จึงทำให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญ และควรได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปนั่นเอง