การขอใช้งานวิทยุสมัครเล่น

การขอใช้งานวิทยุสมัครเล่นไม่ใช่ว่าเดินไปขอแล้วก็ได้เลย ทั้งนี้ต้องมีการสอบการขออนุญาตรวมทั้งการกรอกเอกสารต่างๆ เราไปดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นมีอะไรบ้าง

  1. สมัครเพื่อเข้ารับอบรมและสอบภาคปฏิบัติ

– จะเลือกเข้ารับการอบรมและสอบ ณ สนามสอบใดก็ได้ ซึ่งสนามสอบมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เอาตามความสะดวกของผู้เข้าอบรมเป็นสำคัญ

– จาก 100 คะแนนเต็มจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

– ส่วนต้น คะแนนจากการเข้ารับฟังการบรรยาย 20 คะแนน

– ส่วนปลาย คะแนนการสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน จึงจะถึงเรียกว่าสอบผ่าน และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นต้องรอผลการสอบประมาณ 1 เดือน เมื่อผลออกแล้วว่าผ่านต้องรอออกประกาศนียบัตรอีก 1 เดือน

  1. ทำบัตรนามเรียกขาน

เมื่อสอบผ่านแล้วให้ไปทำบัตรประจำตัวที่ สกทช โดยต้องใช้หลักฐานและเอกสารตามเว็บไซต์ที่ถูกต้อง

หลังจากนั้นรอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 อาทิตย์ จะได้รับ

– บัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

– ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

  1. การหาซื้อเครื่องวิทยุสมัครเล่น

เมื่อทำข้างบนทั้ง 2 ข้อสำเร็จแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลามาดูเรื่องของอุปกรณ์ที่ท่านต้องใช้กันบ้าง สามารถซื้อแต่ล่ะยี่ห้อมาใช้งานได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ เครื่องมือสอง

เครื่องวิทยุคมนาคมของมือสมัครเล่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

– วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ หรือ Handy

– วิทยุสื่อสารชนิดตั้งประจำที่ หรือ Base / Station วิทยุรุ่นนี้เป็นแบบใช้ตั้งในสถานี ตามทั่วไปอาจไม่ค่อยได้พบเห็นกันสักเท่าไหร่ เนื่องจากส่วนมากวิทยุชนิดนี้มักใช้ตามสถานที่ราชการ อีกทั้งวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่นั้นมักมีราคาสูง จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ แต่หากว่าสถานีนั้นๆ มีงบประมาณในการจัดซื้อสูงก็คงไม่ใช้ปัญหาอะไรเท่าไหร่ ส่วนวิทยุที่นำมาพลิกแพลงและเห็นกันอยู่บ่อยๆ ก็คือ วิทยุสื่อสารชนิดในรถยนต์ คือ วิทยุแบบนี้มักนำไปติดในรถ รวมทั้งใช้แทนวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่ ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกไม่ต่างอะไรกับวิทยุ FM ที่เราติดกันในรถ วิทยุสื่อแบบติดตั้งประจำที่ใช้ไฟ 12 volt ทำให้มีผู้นำไปดัดแปลงโดยนำไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 volt สามารถนำไปใช้งานแทนวิทยุสื่อแบบติดตั้งประจำที่ซึ่งมีราคาสูงมากได้นั่นเอง

  1. วิธีขออนุญาต มี/ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

เมื่อท่านเลือกซื้อวิทยุอันถูกใจได้แล้วต่อมาก็ให้ไปขอขออนุญาต มี/ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับมือสมัครเล่น โดยไปโหลดเอกสารประกอบการต่างๆ ในเว็บไซต์ทั่วไป ทั้งนี้ยังสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์ก็ได้ตามความสะดวก